Chính sách bảo mật

Chúng tôi, 888bcasino-vn.click, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tôn trọng quyền riêng tư của mọi người. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, vv. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân như loại trình duyệt, hệ điều hành và trang web bạn đã truy cập.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia các khảo sát hoặc cuộc thi.
  • Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ theo dõi như cookies để thu thập thông tin về hoạt động trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để liên hệ, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi, và tương tác với bạn qua các kênh truyền thông xã hội.

  • Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi bạn cho phép hoặc nếu cần thiết để thực hiện dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không cá nhân với đối tác quảng cáo hoặc phân tích thống kê để cải tiến trải nghiệm của người dùng trên trang web.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp. Chúng tôi sử dụng mã hóa và các công nghệ bảo mật khác để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại.

Quý khách có thể được yêu cầu cung cấp mật khẩu cá nhân để truy cập vào tài khoản của mình. Quý khách chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này và không được tiết lộ cho bất kỳ ai.