Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web 888bcasino-vn.click. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này sẽ được coi là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này từ thời gian này tới thời gian khác mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra điều khoản và điều kiện này định kỳ để đảm bảo bạn được cập nhật với các điều khoản và điều kiện mới nhất.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến tên miền, logo, hình ảnh, nội dung và các tài liệu khác, thuộc về 888bcasino-vn.click hoặc các bên thứ ba cho phép được sở hữu. Bạn không có quyền sao chép, phân phối, tái bản, hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài liệu.

Vấn đề bản quyền: Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm trên trang web này, vui lòng thông báo cho chúng tôi để chúng tôi có thể xem xét và giải quyết vấn đề này.

2. Sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý không thực hiện các hành động sau đây:

  • Sử dụng trang web một cách trái phép hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào
  • Gây hại đến hệ thống trang web hoặc xâm nhập trái phép vào trang web, máy chủ, hoặc dữ liệu liên quan
  • Sử dụng trang web để phân phối thông tin giả mạo hoặc lừa đảo

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ tất cả các quy định và quy tắc liên quan đến bảo mật dữ liệu. Chi tiết về việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn có thể được xem trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trong trường hợp có việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn do lỗ hổng bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức theo quy định pháp luật liên quan.